Om Svenska Volvo 242 GT Klubben!

Svenska Volvo 242GT klubben är en informell klubb eller nätverk med huvudsyfte att utgöra en Internetbaserad plats för att samla intressenter kring Volvo 242 GT. Syftet med ”klubben” är att stödja bevarande, användning och renovering av Volvo 242GT samt kunskapsspridning om bilen och dess historia. Vårt fokus ligger just nu på att sprida denna Internetbaserade plats med kunskap och information om 242GT bilarna för att kunna bygga upp ett nätverk av medlemmar.

Att delta i nätverket eller om man så vill kalla det för att vara medlem i klubben är helt avgiftsfritt. Vilket har till fördel att klubben är relativt okänslig för lågt medlemsantal. Man kan se det som en relativt kravlös intressentlista som grund för ”nätverkande aktiviteter”. Dock kan kampanjbetonad insamling av medel bli aktuell om dess medlemmar finner så t.ex. till ett speciellt evenemang eller liknande.

Syftet med hemsidan är att underlätta bevarandet, förmedla intresse för och kunskap om bilen. Tillsammans skall vi åstadkomma en så fullständig dokumentation som möjligt av bilmodellens historia i form av bildgalleri, chassinummerlista och dokumentation. För att lätt kunna reparera eller vid nyanskaffning av en bil snabbt komma in i "ämnet" visas reparationshandböcker, verkstadsmeddelanden, reservdelskataloger m.m.

Vi har också skapat ett webb-forum där man bla kan läsa om medlemmarnas berättelser kring användandet av bilen, egna renoveringar och träffar. I forumet kan man också få svar på frågor om reservtillgång, mekartips, tips om företag eller privatpersoner som utför tjänster som har med bilarna att göra.

Kommunikationen mellan medlemmarna sker i första hand via mail.

Är Du intresserad av Volvo 242 GT och vill vara medlem i ett nätverk kring bilen? Hör gärna av Er till oss t.ex. med idéer om hur en klubb skulle kunna byggas upp, skicka ett mail till Kenneth Collander eller Mats Eriksson per den mailadress som finns på den här hemsidan.

Med vänliga 242 GT-hälsningar, Kenneth Collander & Mats Eriksson

Vill du bli medlem! Skicka ett mail till tavling1@hotmail.com  med namn, adress, telefon, e-post, och ev. uppgifter och bilder på den eller dom bilar du har.