Försäljningsbroschyrer Volvo 242 GT

 Har du dokument till Volvo 242GT som du vill visa här, skicka ett mail till mig!
 .  Dokumentnummer

  Språk

 VB/PV 73-81, svenska.

Svenska

VB/FV 145-78 n, svenska.

Svenska

RSP/PV  5490-78, svenska, tryckt i Sverige, Typografiska AB.

Svenska

RSP/PV  5492-78, Tyska/Schweitz, tryckt i Sverige.

Tyska

ASP 6912-79, svenska, Skandia  tryckeriet i Göteborg.

Svenska

 

 ASP 02-0979-320, USA

Engelska

 AUS

Engelska

 ASP 01-0979-400, USA

Engelska

 ASP PV 6595-79, Engelska, Canada

Engelska

 ASP PV 6565-79, USA

Engelska

 ASP PV 6560-79, USA

Engelska

 ASP 03-0979-200, USA

Engelska

   

 

 .